DÜNYADAN

2020 ABD başkanlık seçiminde dini kimlik

Amerika başkanlık seçimleri yaklaşırken oy verme alışkanlıkları üzerine sayısız rapor ve yazı yayınlandı. Ünlü araştırma şirketi Gallup’un kıdemli araştırmacısı Frank Newport imzalı önemli bir makale yayınladı. Oy verme alışkanlıklarının dini eğilimler ve dini gruplara göre değerlendiren Newport makalesinde dini kimliklerin bu seçimlerde önemli bir oy verme gerekçesi olarak öne çıkacağını öne sürüyor.

Araştırma Şirketi Gallup’un kıdemli Araştırmacısı Frank Newport

Bu yorumun birkaç nedeni var fakat önemli bir gerekçe Joe Biden’ın şimdiye kadar büyük partilerden aday olmuş dördüncü Katolik olarak yarışa katılması. İkinci önemli neden ise hiçbir resmi dini kimliği olmayanların sayılarının giderek artması ve bu seçimlerde eğer sandığa giderlerse sonucu değiştirici bir güce ulaşmalarıdır.

Frank Newport imzalı makalenin özetini sunuyoruz.


 

ABD Başkanlık seçiminin dinamiklerini analiz etme ve değerlendirme süreci, bizi çoğu zaman Amerikan seçmenine bir bütün olarak değil, bütünün parçaları bazında bakmaya zorunlu kılar. Parti kimliği, seçmenleri sınıflandırmanın en sık kullanılan yoludur ancak başka değişkenler de anlamlı bir şekilde siyasi davranışla ilişkilidir ve insanların nasıl ve neden oy kullandığını açıklamaya yardımcı olur.

Bu seçim yarışının özellikle dikkat çekici faktörü seçmenlerin dini kimlikleridir, en azından benim için son başkanlık seçimlerinde olduğundan daha önemli bir faktördür. Bu durum, kısmen Joe Biden’ın Amerikan tarihinde büyük partilerden aday gösterilen dördüncü Katolik aday olması, kısmen de Donald Trump’ın kampanyasının en önemli önceliğinin Evanjelistlere kur yapmak olmasından kaynaklanıyor. Bu arada hem Biden hem de Trump kampanyalarında, inanç topluluklarına ulaşmak için özel koordinatörler atadılar.

Amerikalıları dini kimliklerine göre bölümlere ayırmak göründüğü kadar kolay değildir. Dini kimlik, iç içe geçmiş matruşka bebekler gibidir; bir bebeği açtığınızda içinden başka bebek çıkar. Büyük dini gruplar da daha küçük dini gruplara bölünür, sonra bunlar daha da bölünebilir. ABD’deki geniş Protestan kategorisi, bir örnek olarak, yüzlerce farklı mezhebe bölünebilir ve bunların çoğu, daha da küçük gruplara ayrılırlar.

Bu karmaşık hali anlamak için –dini kimliğin siyaset üzerindeki etkisinden bahsederken– dini kimliği iki ek değişkenle karşılaştırmak daha önemlidir: ırk/etnik köken ve kişinin ne kadar dindar olduğu yani “dini yoğunluk”.

Tüm bunları akılda tutarak, ilerleyen kısımlarda ABD’deki siyasi açıdan en etkili dini kesimleri açıklamaya çalışacağım ve başkanlık seçimlerinde olası oy verme davranışları hakkında bildiklerimizi kısaca gözden geçireceğim.

Protestanlar ABD’deki En Büyük Dini Gruptur

Protestanlar, Amerika’daki yetişkinlerin yaklaşık %46’sını temsil eden en büyük dini gruptur ancak sayıları son yıllarda önemli ölçüde azalma eğilimindedir. Protestanların yerini esas olarak, hiçbir dini inanca sahip olmadıklarını söyleyen Amerikalılar almaktadır.

Yukarıda açıklanan kapsama sorunu göz önüne alındığında, Protestanları siyasal analizde en büyük ve tek parçalı bir grup yerine parçalı analiz etmeyi ve dört bölüme ayırmayı faydalı buluyorum: Beyaz Protestanlar, Beyaz Evanjelist Protestanlar, Siyah Protestanlar ve Hispanik Protestanlar.

ABD’deki Beyaz Evanjelist Protestanlar segmentinin boyutu, Evanjeliklerin nasıl tanımlandığına bağlı olarak değişiyor ancak %15 ile %16 aralığının iyi bir tahmin olduğunu düşünüyorum. Gallup’un 2020 verilerine göre, Amerikalıların %15’i Beyaz, Protestan ve kiliseye çok sık gidiyorlar.

2019 Pew Research raporunda, Beyaz Evanjeliklerin ABD yetişkin nüfusunun %16’sı olduğu tahmin ediliyor. (2016’daki çıkış anketleri, tüm seçmenlerin %26’sının Beyaz Hristiyan tanımlarına uyduğunu ve kendilerini Evanjelik veya yeniden doğmuş olarak tanımladıklarını, ancak bu grubun sadece Protestanları değil, Katolikleri, Mormonları ve diğerlerini içerdiğini bildirdi.)

Kesin büyüklüklerine bakılmaksızın, Beyaz Evanjelikler Amerika’daki Trump yanlısı dini kesimlerden birini oluşturuyor.

2016’daki çıkış anketleri, Beyaz Evanjelik Hıristiyanların %80’inin Trump’a oy verdiğini bildirdi; Gallup verileri, Beyaz, katı dindar Protestanların %74’ünün Trump’ın şimdi yaptığı işi onayladığını gösteriyor (Trump’a oy verme niyeti için iyi bir örnek); ve yakın tarihli bir Pew Research raporu, Beyaz Evanjeliklerin %82’sinin Biden yerine Trump’a oy vereceğini tahmin ediyor.

Beyaz Protestanlar da farklı araştırmacılar tarafından farklı şekilde tanımlanmaktadır ancak esasen bunlar Episkopallar, Presbiteryenler, Lutherciler ve diğerleri dahil olmak üzere genellikle Evanjelik olarak sınıflandırılmayan Protestan mezhepleriyle özdeşleşen Beyaz Protestanlardır. Protestan mezhep verileri yerine, daha az dindar olan Beyaz Protestanları bir araya getiren, ana kategori için etkili bir örnek olabilir. Her iki durumda da, bu grup nüfusun yaklaşık %12 ile %18’ini oluşturuyor ve Trump’ı destekleme eğilimindeler. Gallup, Evanjelik olmayan Beyaz Protestanlar arasında Trump desteğinin yaklaşık %60 olduğunu tahmin ediyor. Pew ise Beyaz Protestanları grubunun %61’inin Trump’a oy vereceğini tahmin ediyor.

ABD yetişkin nüfusunun yaklaşık %8’i olan Siyah Protestanlar’ın, politik eğilimi Beyaz Evanjelik Protestanların tam tersidir. 2020 Gallup verileri, Siyah Protestanlar arasında Trump karşıtlığının %84 olduğunu (Biden’a oy verme olasılığının güçlü bir göstergesi) ve Siyah Protestanların %88’inin (Pew’in araştırmasına göre) Biden’a oy vereceğini söylüyor. (Çıkış anketleri, tüm Siyah seçmenlerin %89’unun 2016’da Trump’a karşı Hillary Clinton’ı desteklediğini gösteriyor.)

Dört yıl önce siyah seçmenlerin %95’i Trump’ın adaylığını 2020’ye kadar desteklemesine rağmen, Biden’ın Siyah Amerikalıların önceki seçimlerde Demokratlara verdiği oyları almayacağına dair bir işaret görünmüyor. Yeni Demokrat başkan yardımcısı adayı Kamala Harris, kendisini Baptist olarak tanımlıyor ve Siyah Protestanlarla olan dini bağının, Kasım ayında siyah seçmenlerin katılımını etkileyeceği görülüyor.

İspanyol Amerikalıların yaklaşık % 24’ü Protestandır ve bu ABD yetişkin nüfusunun yaklaşık %4’üne tekabül etmektedir.

Hispanik Protestanlar, Trump hakkındaki mevcut görüşlerinde kabaca eşit bir bölünmüşlükle birlikte, kararsız bir seçmen grubu gibi görünüyor.

Son Gün Azizleri veya Mormonlar olarak tanımlanan Amerikalılar, nüfusun yaklaşık %1 ile %2’sini oluşturur ve genellikle siyasi yönelimde güçlü bir şekilde Cumhuriyetçidir.

Mormonlar, geleneksel olarak Cumhuriyetçi olsalar da, Trump’a verdikleri destekte Evanjelik Hıristiyanlar kadar kararlı değiller. Gallup verilerine göre Mormonlar, Trump’a bu yıl %60 destek verdi. 2016 seçimlerinden sonra yapılan birkaç seçim sonrası anket de, Trump’ın Mormon oylarının yaklaşık %60’ını aldığını gösterdi.

Katolikler Monolitik Siyasi Hedef Olarak Kabul Edilemeyecek Kadar Parçalılar

ABD’deki en büyük ikinci dini grup, ABD’deki yetişkin nüfusunun yaklaşık %22’si ve 2016 başkanlık seçimlerinde oy verenlerin yaklaşık %23’ü ile Katoliklerdir. Bu grup Biden’in Katolik inancı nedeniyle bu yıl özellikle önemli. ABD tarihindeki diğer Katolik büyük parti başkan adayları 1928’de Al Smith, 1960’ta John F. Kennedy ve 2004’te John Kerry olmuştur.

Katolikler monolitik bir grup olarak kabul edilemeyecek kadar büyükler ve onları üçe ayırarak tartışmanın mantıklı olacağını düşünüyorum; Aktif Beyaz Katolikler, nüfusun yaklaşık %5’i; Eski Beyaz Katolikler (hala inançlı ancak düzenli olarak ayinlere katılmayanlar) nüfusun%8’i ve Hispanik Katolikler, yaklaşık %7.

Aktif Beyaz Katolikler orantısız bir şekilde Trump yanlısıdır ve Gallup verileri yaklaşık %62 Trump destekçisi olarak göstermektedir. Bu Trump yanlısı keskinlik büyük olasılıkla son derece dindar Amerikalıların kendilerini Cumhuriyetçi olarak tanımlama eğilimini yansıtıyor ve aynı zamanda Trump’ın kürtaj pozisyonuna uygun olarak aktif Katoliklerin kürtaj karşıtı tutumlarını yansıtıyor olabilir. Biden’in kürtaj yanlısı tutumu, bu segmentte ona zarar verebilir.

Kendini Katolik olarak tanımlayan ancak aktif olmayanlar –Eski Beyaz Katolikler, Trump’a destekleri %50 seviyesinin biraz üzerinde. Bu ulusal ortalamanın üzerinde ancak Aktif Beyaz Katolikler arasında Trump puanlarının altında görünüyor. Bu, Biden’in bu segmente ulaşmak için bir fırsata sahip olabileceğini gösteriyor, özellikle de kürtaja karşıtlığının ve kürtajın oy verme eğilimini etkileme olasılığının daha düşük olması nedeniyle.

Hispanik Katoliklerin Trump konusundaki tutumu olumlu olmaktan çok olumsuzdur. Trump karşıtlığı bu yıla kadar %61 seviyesindeydi. Bu da Biden için, özellikle bazı kararsız eyaletlerde kilit bir hedef olabileceklerini gösteriyor.

Resmi Dini Kimliği Olmayan Amerikalılar

Dini kimliği olmayanlar: Hiçbir resmi dini kimliği olmayan Amerikalılar; Gallup veri ve araştırmalarına dayanarak, ABD yetişkin nüfusun en az beşte birini oluşturuyor. Hiçbiri genel nüfustan daha genç değiller ve sadece dine ilgileri değil aynı zamanda (gençlerde olduğu gibi) görünüşe göre oy vermeye de ilgileri daha azdır. 2016 cumhurbaşkanlığı seçimleri çıkış anketleri tüm seçmenlerin %15’inin bu gruba ait olduğunu gösteriyordu.

Oy verme eğilimleri baskın bir şekilde Demokratlara dönük. 2016 çıkış anketlerinde, dini kimliği olmayanların %67’sinin Trump karşısında Clinton’a oy verdiğini gösterdi.

Pew’in son tahminine göre, dini bağlantısı olmayanların %72’si Biden’a oy vereceğini söylüyor. Gallup’un verilerine göre bu yıl Nones arasında Trump karşıtlığı %69 oranında. Bu oran (eğer sandığa giderlerse) Biden’ın bu grubun oylarının önemli çoğunluğunu alacağı fikrini destekliyor.

Hıristiyan Olmayan Dini Gruplar

Dinlerini Yahudi olarak tanımlayan Amerikalılar yetişkin ABD nüfusunun yaklaşık %2’sini temsil ediyor. Yaklaşık olarak 10 Yahudiden yedisi, 2016’da Trump yerine Clinton’a oy verdi. Gallup’un verilerinde Yahudi Amerikalılar arasında Trump karşıtlığı kabaca %70’tir (bu veri Gallup tarafından 2020’de röportaj yapılan görece az sayıda Yahudiye dayanmaktadır). Yahudi oylarının Demokratik çarpıklığındaki büyük değişim.

Müslümanlar, Hindular, Budistler ve diğerleri de dahil olmak üzere Amerikalıların yaklaşık %2 ile %4’ü Yahudilik dışındaki Hıristiyan olmayan inançları oluşturuyor. Grup olarak bu bireyler, Trump’a düşük destek veriyor ve bu da Biden için bir güç oluşturuyor. Harris kendisini Baptist olarak tanımlasa da annesi pratik bir Hindu idi ve Harris’in adaylığı bu yıl Hindular arasında Demokratlara olan ilgiyi artırdı.

Özetlersek

Kendilerini Evanjelik Protestan veya Mormonlar olarak tanımlayanlarla aktif Katolik veya eski Katolik olan ve diğer Hıristiyan mezhepleriyle bağlantılı olan Beyaz Amerikalılar, bu seçimde önemli ölçüde Trump’a oy vermeye yatkındır ve Beyaz Evanjelikler, Trump’ın en sadık inanç grubu olarak öne çıkıyor.

Biden’in Katolikliğini daha az aktif olan Katoliklere ulaşmak için kullanma becerisi ile daha az aktif Beyaz Protestanları etkileme becerisi önemli bir etken olacaktır. Trump’ın beyaz protestanlar arasında şu an bir üstünlüğü var ancak diğer Evanjelik Beyaz Protestanlardan Biden’ın kampanyasına kesinlikle büyük ilgi olacaktır.

Biden’ın cephesinde ise dört dini kesim güçlü görünüyor: Siyah Protestanlar, hiçbir resmi dini kimliği olmayanlar, Hristiyan olmayan inançlardan olanlar ve Hispanik Katolikler. Biden’ın bu gruplarla karşılaştığı başlıca zorluk, hem din hem de siyasetle daha az ilgilenen gençlerin seçime katılım oranlarını artırmaktır. Biden’ın başkan yardımcısı adayı olarak Harris’i seçmesi, siyah protestanlar arasında katılımın artmasına yardımcı olabilir.

Nispeten küçük Hispanik Protestanlar grubu, bu seçimde gerçekten yakalanmaya değer görünen tek dini kesimi oluşturuyor ve bu noktada Trump karşıtı olanlar kadar destekleyenler de önemli bir çoğunluk oluşturuyor.

0 comments on “2020 ABD başkanlık seçiminde dini kimlik

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: