Yazar: ARMAĞAN ÖZTÜRK

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı üniversitede 2014 yılında siyaset bilimi doktorasını tamamlayan Öztürk’ün çalışmaları daha çok siyaset felsefesi, siyaset teorisi ve siyaset sosyolojisi gibi alanlarda somutlaşmıştır. Halen Artvin Çoruh Üniversitesinde Doçent olarak görev yapmaktadır.
POLİTİKA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ VE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

CHP liderliği seçmen ve üye tabanında meşruiyetini yitirmiştir. Bu yönetimin hala ayakta kalmasının tek nedeni delege seçiminin antidemokratik koşullarda yapılmasıdır. Bu koşullar altında Halk Partisinin Türkiye demokrasisine en büyük katkısı kendisini demokratikleştirmek olacaktır. Bunun en somut adımı Cumhurbaşkanı adayı belirleme hakkının üyelere bırakılmasıdır.

POLİTİKA

CHP’NİN VAZİYETİ

Kılıçdaroğlu’nun yerini bir başka isme bırakması, tek başına partideki yapısal sorunları ortadan kaldırmaz. Halk partisi Hayırcı kitlenin çok gerisinde ideolojiye sahiptir. Yenilenmesi ve AKP ile mücadele edecek alternatif bir siyasal sosyoloji yaratması gerekir