Yazar: Funda Başaran

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik ABD’dan Yüksek Lisans ve Doktora derecesi aldı. 2008 yılında İletişim Bilimleri alanında Doçent oldu. 1996 yılından bu yana AÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’ndedir. İletişim teknolojileri, yeni medya, alternatif medya ve iletişim politikaları hakkında yayınlanmış kitap, makaleleri ve bildirileri vardır.