Yazar: Funda Başaran

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik ABD’dan Yüksek Lisans ve Doktora derecesi aldı. 2008 yılında İletişim Bilimleri alanında Doçent oldu. 1996 yılından bu yana AÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’ndedir. İletişim teknolojileri, yeni medya, alternatif medya ve iletişim politikaları hakkında yayınlanmış kitap, makaleleri ve bildirileri vardır.
14-73 BELEDİYECİLİĞİ DÜNYADAN

CAMBRIDGE ANALTICA SEÇİMLERİ NASIL ETKİLEDİ?

Cambridge Analytica’nın kapanması bir anlık bir rahatlama duygusuna neden olmuş olabilir. Ama açıktır ki onun kapanması, geri kalan her şeyin olduğu gibi sürmesinden başka bir anlam taşımıyor. Eski yöneticilerinin kurduğu Emerdata’nın aynı işlevi yerine getirmeye devam edeceği açıkça görülebiliyor.

BAŞKA BİR MEDYA MÜMKÜN

Her iktidarın etrafında gelişen ve o iktidarın ayakta kalmasını sağlayan bir bilgi tekeli vardır. İktidarın varlığının sürmesi için neyin bilgi olduğunu, neyin toplumla paylaşılacağını o bilgi tekeli belirler.