Yazar: PELİN ÖZKAN

POLİTİKA

Çiftlikbank ve İknanın Psikolojisi

Robert Cialdini 1980’li yılların başında üç yıl süren bir araştırma yaptı. Amacı bir kişinin bir başka kişiye evet demesindeki faktörleri araştırmaktı. Araştırmalarında çok daha önemli bir nokta yakaladı: İtaat psikolojisinin tüm toplumlar ve tüm kültürler için geçerli bazı kuralları vardı.