Yazar: ŞEYDA TALUK

Şeyda Taluk, 1989 yılında Marmara Üniversitesi iletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimini Paris 8 Üniversitesinde Siyaset ve Hukuk Bilimi bölümünde tamamlamış aynı üniversitede Avrupa Çalışmaları üzerine doktora öncesi seminerlere katılmıştır. Yaklaşık 25 yıldır politikadan, sivil toplum örgütlerine, kurumsal markalardan bireysel alana kadar uzanan birçok katmanda siyasal ve sosyal iletişim konusunda danışmanlık yapmaktadır.
16-YENİ BİR KENTLİLİK KENT YAŞAM

Geleceğin şehirleri katılımcı ve kapsayıcı olacak

Paydaş katılımı, Türkiye için henüz yeni bir kavram olsa da, bunu kucaklayan, yönetim anlayışlarının bir parçası haline getiren yerel yönetimlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.  Geleceğin şehirlerinin katılımcı ve kapsayıcı olacağı kuşkusuz. Yerel yönetimlerin yurttaşlarla ilişkisi, etkileşimi güçlendikçe, sürdürülebilir çözümler de artacaktır.