Kategori: 16-YENİ BİR KENTLİLİK

16-YENİ BİR KENTLİLİK KENT YAŞAM

Geleceğin şehirleri katılımcı ve kapsayıcı olacak

Paydaş katılımı, Türkiye için henüz yeni bir kavram olsa da, bunu kucaklayan, yönetim anlayışlarının bir parçası haline getiren yerel yönetimlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.  Geleceğin şehirlerinin katılımcı ve kapsayıcı olacağı kuşkusuz. Yerel yönetimlerin yurttaşlarla ilişkisi, etkileşimi güçlendikçe, sürdürülebilir çözümler de artacaktır.

16-YENİ BİR KENTLİLİK KENT YAŞAM

Murat Karayalçın: Sosyal demokrat belediyeciliğin özü, kaliteli kent hizmetinin bir ticari meta olmaktan çıkarılmasıdır

Sosyal demokrasinin özü olan eşitlik, özgürlük ve dayanışma, sosyal demokratlar tarafından çoğu kez merkezi yönetimin siyaseti olarak düşünülür. Bunlar, yerel yönetimlerle pek ilişkilendirilmez. Oysa yerel yönetimlerin de bu bağlamda çok önemli görevleri vardır. Kaliteli kent hizmetlerinin ticari ürün olmaktan, metalaşmaktan çıkarılması bu bağlamda önem taşır.