POLİTİKA

Derdini Marko Paşaya anlat

Marko Paşa için kullanılan “Derdini Marko Paşa’ya anlat” deyişinin neden söylendiğine dair elimde iki cevap var. Bunlardan biri Marko Paşa Osmanlıca’yı iyi bilmediği için gelen hastalarına devamlı ‘Anlaşıldı. Fakat ne demek istiyorsun?’ derdi ve çözüm üretemezdi. Bunun üzerine ‘Derdini Marko Paşa’ya anlat’ deyişi çıktı. Bir diğeri ise Jön-Türkleri şikâyete gelen Rumları yine ‘Anlaşıldı, fakat ne demek istiyorsun?’ diyerek bıktırıp geri çevirirdi.

Denge denetleme; basitçe herkesin birbirinin gözü olduğu, birbirini gözeterek hesap verebilir kıldığı bir uyum demek. Peki, bu ne demek? Aslında bu cevabı herkes kendisi verecek. Çünkü denge denetlemenin önemini kavrayabilmemizin yolu, öncelikle onun hayatımızda ne ifade ettiğini tanımlamaktan geçiyor. Aşağıdaki tanımları okuyunca, ismi kulağa karmaşık gelen bu sistemin, aslında yaşamımızın ne kadar çok içinde olduğuna şaşıracaksınız!

Demokrasinin diğer güçlü ayağı “denetim ve denge”dir. Bu durum olmadan da demokrasi olgunlaşmaz. Denetim ve denge ilkesinin de “sandık” gibi siyasi kültürümüzde esaslı bir unsur haline gelmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Aslında Ülkemizdeki söz konusu sistem, Türk Sistemi olarak görülmesi doğru olacaktır.

Sandıktan çıkan iktidarın başarıyla denetlenmesi ve dengelenmesi konusunda ise Amerika Birleşik Devletleri doğru bir inceleme alanı olacaktır.

Trump seçimleri meşru olarak kazandı. Fakat bazı tasarruflarını yargı iptal ediyor.

Bazı yasama girişimlerini de Kongre engelliyor.

Bu duruma ilişkili olarak özgürlükler de öteden beri güçlüdür.

Denge ve Denetleme

Bu Durum; halkın iradesini temsilen seçilen başkanların kişiliğinden, davranışlarından, tavrından ve tercihlerinden çok fazla etkilenmeden sistemin genel kuralları istikralı bir şekilde işlediği için “hukuk güvenliği” istikrarını korumaktadır.

Senato Oturumları kendisi sorguladığı gibi, Trump’a da isteği gibi kullanacağı bir Adalet Bakanı getirme imkanı vermedi. Çeşitli ülke vatandaşlarına vize yasağı koyduğunda, buna karşı çıkan Adalet Başkanvekili Bayan Sally Yates’i şubat ayında azletmişti. Şimdi de Adalet Bakanı’nı azledip başkasını getirmek istediği hususlar kulislerde görüşülmekteymiş. Peki, gerekçesi ne midir? Medya’ya yansımalar kapsamında söz konusu durumun Trump-Rusya ilişkileri üzerine yapılan soruşturmayı Adalet Bakanı “iyi yönlendirmedi” iddia edilmiştir bazı taraflarca. Fakat Oturumlara  “vekaleten bakan” değil, azil işlemi Senato’nun onayına tabidir. Çünkü senatörler başkan karşısında bağımsızdır. Senato’nun “denetim ve denge” işlevini yapabilmesinden başka, yargı da Trump’ın anayasa aykırı işlemlerini iptal ediyor. Bu kapsam Denge ve Denetleme anlayışının doğru işlediği yönünde bir ışık göstergesidir.

Kuvvetler ayrılığı, “denetim ve denge” ilkelerini gerçekleştirmeden temel hak ve hürriyetlerin, adaletin ve gelişmiş toplum düzeyine ulaşmanın mümkün olamayacağını unutmamak ve bu esaslar çerçevesinde hareket etmek gerekmektedir.

Tüm vatandaşlar yasa önünde eşittir. Tüm vatandaşların devletin keyfi olarak müdahale edemeyeceği ve uluslararası hukuk tarafından korunan hakları vardır. Herkes düşündüğünü yazılı ya da sözlü ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Her birey kendi kültürünü yaşama – yaşatma, dinini seçme ve etkin bir biçimde güvence altına alınmış ifade, özellikle de siyasi ifade hakkına sahiptir. Bu haklar, yetkililerin icraatları ile mevcut siyasi, ekonomik toplumsal sistemi ve hakim ideolojiyi eleştirmeyi de içerir. Bir suç ile karşı karşıya kalan herkes bağımsız bir mahkeme tarafından adil, hızlı ve açık yargılanma hakkına sahiptir. Gücün istismar edilmemesi için yasaları yapanlarla onları uygulayanlar aynı kişi veya kurumlar değildir. Yasalar devletin organlarından bağımsız mahkemelerce, adil, tarafsız ve tutarlı bir biçimde uygulanır. Böyle bir demokraside, özgür medya ve örgütlü toplum bu güç dağılımının önemli aktörlerindendir.

Çözümün parolası; FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ, BİR ARADA ÇÖZÜYORUZ…

2 comments on “Derdini Marko Paşaya anlat

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: