YAŞAM

HUZUR DUASI

Artık kendimi inandırmaya çalışıyorum: Bazı şeyler değişmez. Aşağıda kalıcı olanların listesini sunuyorum. İlk liste Yunanistan’la ilgili; ikincisi Türkiye’yle.

HERKÜL MİLAS

Ya isyanduygusudur bu, ya da umutsuzluk. Yıllar önce duyduğum bir dua geldi aklıma:“Tanrım, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul edecek huzuru bağışla; değiştirebileceklerimideğiştirecek cesareti ver, ve bu ikisinin arasındaki farkı görmemi sağlayacakbilgeliği.” Ben duanın ilk kısmına takıldım: “Değişmeyecekleri kabul etmemgerek” diyorum, yoksa hayat çekilmez oluyor! Bu dua çok eski aslında. Telifhakkı belki Reinhold Niebuhr adında bir ilahiyatçınındır (ölümü 1971) ama AntikYunan’da bile buna benzer bilgeliğe rastlanır. Epiktetus şöyle demiş: “Elindengeleni yap ama gerisini oluruna bırak. Bazı şeyler bize bağlıdır bazılarıirademizin dışındadır. Görüş ve isteklerimiz bizimdir; bedenlerimiz,mevkilerimiz kendi yapımız değildir.” Sekizinci yüzyılda, Şantideva(Hindistan’da bir Budist) “Başa gelen belanın çaresi varsa kaygı duyma; yoksa,sıkma kendini, nasıl olsa durum değişemez” demiş.
Bu ‘olgunluk’tabiraz demagoji kokusu var ama olsun, dua takılmış bir kez aklıma. Bazı şeylerikabul etmezsem rahata kavuşmayacağım. Huzurun ötesinde, değişmeyecek şeylerindeğişmesini beklerken kendimi biraz saf, hatta aptal hissediyorum. Akıntıyakarşı kürek çeker, Sisifus gibi lanetli, Don Kişot gibi hayalperest, sarımsakyiyerek kanseri yenmeye çalışan gariban gibi hissediyorum. Artık kendimiinandırmaya çalışıyorum: Bazı şeyler değişmez. Aşağıda kalıcı olanlarınlistesini sunuyorum. İlk liste Yunanistan’la ilgili; ikincisi Türkiye’yle.Buyurun:
Yunanistan’dabunlar değişmez:
1. Otobüse veuçağa binerken, gazete bayii, taksi durağı gibi yerlerde sıraya girilmez.İtişip sıra kapılır. Umumi helalarda durum biraz daha iyidir ama son zamanlardabunlar da çok seyrek bulunuyor.
2. Söz kesmemekyalnız monologlarda mümkündür. Birden çok kişinin yer aldığı sohbet veyatartışmalarda herkes birden, bağırarak konuşur. İtiraz eden olursa, birileri“Ama diyalog yapıyoruz” der ve durumu meşrulaştırır.
3. Uzmanlık çokyaygındır. Herkes her şeyi bilir. Örneğin, taksi şoförü, operatör doktoruapandisit konusunda bilgilendirir veya Çinliye Çin’i anlatır.
4. Köyündençıkmamış olan bile dünyanın en güzel ülkesinde yaşadığına inanır. “Neredenbilir?” diyeceksiniz. Bu kuşku hiç aklına gelmez ve bu da değişmez.
5. Arabalarkaldırımlara park eder, yayalar asfaltta yürür. İtiraz ederseniz arabasürücüleri “Ya nereye park edeyim?” der, yayalar da “Yürüyecek kaldırım mıkaldı ki?” der.
6. Seçmen,becerikli siyasiyi değil, yapmayacaklarını vaat edeni seçer. Bile bile, üstüste. Çünkü nasıl olsa vaatlerin yerine getirilmeyeceğini bilir; “Bari hayalingüzelini kurayım” düşüncesindedir.
7. Üniversitelerdünya klasmanında pek fena durumda değildir, çünkü değerlendirme kıstaslarıarasında, hiçbir zaman “Kaç gün ders yapılıyor?” sorusu bulunmaz. Grevler,işgaller, boykotlar hesaplansa, klasmanın sonunda kalmak bir yana,“Üniversiteler hiç yok” denecek.
8. Organize olmak,düzen kurmak ayıp sayılır. Kim, neden sorumludur, hangi iş ne zaman başlayacak,misafiriniz saat kaçta gelecek, bilemezsiniz. Bu durum ‘özgürlük’ olarakalgılanır.
9. Meşruiyetinkıstası ‘kitle’ oluşturmaktır. Belli bir grup (işgalci gençler, protestocuyaşlılar, sendikalaşmış köylüler vb.) oluştu mu, yasaların çiğnenmesiolağandır.
10. Bir inanç çokyaygındır: İyi ne varsa ulusun yüceliğini kanıtlar, sakatlıklar iseyabancıların komplolarını.
Türkiye’debunlar değişmez:
1. Her şey birplana ve hukuka uygun yapılır. Askeri darbeler, hak ihlalleri, hatta kaos bile.
2. ‘Saygı’temeldir. Saygılı görülmeyene yapılmayacak saygısızlık yoktur.
3. Hiyerarşivardır, herkes yerini bilir; bilmeyene öğretirler. Ahmet, Ahmet Abi, AhmetAmca, Ahmet Usta, Ahmet Ağa, Ahmet Efendi, Ahmet Bey, Ahmet Beyefendi, tabii kieşit değiller. Paşalar, prof’lar, muhteremler vb. de var. (Bu arada, unvanlarhukuken yasaktır.)
4. Her şeyindoğrusunu bilen devlettir (yani kendini devlet sayandır). Ne okunacak, ne yenipiçilecek, nasıl giyinilecek, ne tür resim çizilecek, ‘beyefendiler’ –ve üstü–karar verir.
5. Kadınaöldüresiye sevgi ve saygı duyulur. Erkeklerin bu sevgiyi nasıl ifadeettiklerini her gün gazetelerde okuyoruz, haberlerde duyuyoruz.
6. ‘Öteki’ algısıöylesine yaygınlaşmıştır ki, yetmiş milyona yaklaştı diyebiliriz. Herkesherkesin ötekisidir. Buna ‘kutuplaşma’ diyorlar ama durum daha çok atomunparçalanmasına benziyor.
7. Herbeğenilmeyen, hoşa gitmeyen, ‘hakaret’ sayılır. Hakarete karşı her türlü tepkide meşru sayılır.
8. Mahkemelerserbest piyasa felsefesine uyum gösterir; çeşitlilik sergilerler ve rekabetiçindedirler.
9- Bir inanç çokyaygındır: İyi ne varsa ulusun yüceliğini kanıtlar, sakatlıklar iseyabancıların komplolarını.
İşte bunlardeğişmiyor. Duada da dendiği gibi, bunu anlarsak, ne olmayacak duaya âminderiz, ne yırtınıp kendimizi yıpratırız, ne de ikide bir hayal kırıklığınauğrayıp dövünürüz. “Böyle geldi, böyle gider” dedik mi huzura kavuşuruz.Bükemediğin eller işte bu ellerdir. Geriye değiştirebileceklerimiz kalıyor. Enbaşta da inancımızın değişmesi gerekiyor; yani değişmeyecekleri kabullenmemiz.Kötümserliği ilke olarak benimsersek, işler tam beklediğimiz gibi, tıkır tıkırişleyecek demektir. Artık ne sürpriz, ne hayal kırıklığı…
Bütün bunlarayenilmişliğin ruh hali mi diyeceksiniz? Akla başka nitelemeler de gelebilir.Gerçekçilik, bıkkınlık, yorgunluk… Hatta, sürekli yeniklerin safında olmanınsonucunda hissedilen iktidarsızlık duygusunu aşmak için kusuru birilerineyükleme içgüdüsü. Veya hiç hoş olmayan durumların karşısında dayanabilmek,karamsarlığa karşı koyabilmek için işi hafiften şakaya boğma isteği. Dolaylı daolsa “Hırsızın hiç mi suçu yok?” lafını, yani ‘kendimiz’in de sorumluluktaşıdığımızı hatırlatmak. Mutlaka ve en başta değişmesi gerekenleri sıralamanınbaşka bir yolu. Başka türlü bir ülkede yaşıyor olma arzusunun dışavurumu. “Yeter!”diye bağıramamanın sonucu. Kim bilir nasıl duygular yazdırır insana böylelisteleri…

http://www.agos.com.tr/makale.php?seo=huzur-duasi&detay=891

hakkında

Politus Editör

0 comments on “HUZUR DUASI

Bir Yorum Yazın

%d blogcu bunu beğendi: