POLİTİKA

SODEV’DEN CHP RAPORU

Ülkemizin sorunlarının giderilmesinin, demokrasi ve özgürlükler için verilecek mücadelenin yükseltilebilmesi ile soygun düzeninin geriletilmesinin ancak güçlü bir sosyal demokrat partiye sahip olmakla sağlanabileceği inancındayız. Ülkemiz koşulları sol, sosyal demokrat bir anlayışın iktidarına elverişlidir. Sosyal demokrasiyi iktidar alternatifi haline getirebilmemiz için de, öncelikle ideolojisinde netleşmiş, yeniden çok iyi bir örgütsel yapılanmaya gitmiş, solun birliğine öncülük edebilecek bir sosyal demokrat bir partiye sahip olmamız gerekiyor.

CHP kongre sürecinin başlamış olması, partinin iktidar alternatifi haline getirilmesi yolunda sorunların tartışılabilmesi için bir şanstır ve hepimize bu anlamda bir sorumluluk düşmektedir. CHP’nin bir sıçrama yaparak iktidar alternatifi olabilmesi, umut haline gelmesi için, toplumun her kesimini etkileyen bir büyük heyecana, coşkuya, güçlü bir rüzgara gereksinmesi var. Bunun için de, CHP’nin köklü bir değişim sürecini başlatması ve geleceğe yönelik tahayyülünü sunması gerekmektedir. CHP’nin hem önemi ve gerekliliğine, hem de sosyal demokrat parti olma yolunda zorunlu adımları atacağına olan inancımız tamdır.

İyi bir sosyal demokrat parti olmak için yapılması gerekenler iki başlık altında toplayabiliriz.

A-İdeolojik netliğin sağlanması

 • İdeolojik ve siyasi kimliğin, sosyal demokrasinin evrensel değerleri rehberliğinde netleşmesi için katılımcı bir anlayışla tartışma ortamı yaratılmalıdır.
 • Bu çalışma tüm partililere ve sosyal demokrat aydınlara açık olarak gerçekleştirilmelidir.
 • Sonrasında, bugünkü çok uzun, çok detaylı ve yer yer çelişkili parti programı, yine aşağıdan yukarıya yapılan tartışmalarla yeniden yazılmalıdır.
 • Parti programı, ana değer ve ilkeler, hedefler, siyaset anlayışı vb. bölümleri içerecek şekilde kısa ve anlaşılabilir olmalıdır.

B-Yönetim ve örgütlenme modelinde yeniden yapılanma;

 • Yeni yapılanmada CHP’nin program ve üye/örgüt partisi olma hedefi esas alınmalıdır.
 • Bu çerçevede, üyelik hakları ve sorumlulukları yeniden ele alınmalı, üyeler ve örgütler güçlendirilmelidir.
 • Parti içi demokrasinin tüm boyutlarıyla yaşama geçmesi için tüzükte gerekli değişiklikler yapılmalıdır.
 • Partinin program, tüzük, genel politikaları vb. belgelerinin hazırlığı aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşen katılımla yapılmalıdır.
 • Ayrıca, tüm yerel örgütler kendi kongrelerinde karar almak şartıyla Kurultay’a karar tasarıları sunabilmelidir.
 • Partide demokratik, saydam ve eşitlikçi bir anlayışla yapılacak önseçimler esas olmalıdır.
 • Parti ana programın yanı sıra sosyal demokrat anlayışla ayrıntılı bir yerel yönetimler programı da geliştirmelidir.
 • Sosyal demokrat bir partinin gücü kendi örgütlülüğü kadar sendika, meslek kuruluşu ve sivil toplum örgütleriyle kuracağı işbirliğine de bağlıdır. Parti – sivil toplum işbirliği konusunda yeni bir strateji ve uygulama çerçevesi belirlenmelidir.

Tespitler

 • Parti içi demokrasi sağlıklı işlememektedir.
 • Üye yapısı problemlidir. Örgütlü, nitelikli, aidat ödeyen üye sayısı çok azdır.
 • Seçmen profili üye yapısıyla uyum sergilememektedir.
 • Üye aktif olarak karar alma mekanizmalarına katılamamaktadır.
 • Parti içi iletişim zayıftır. Yukardan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve yatay olarak iletişim sorunları vardır.
 • Ön seçimde, alt yapısı iyi hazırlanmadığı için sağlıklı sonuç alınamamaktadır.
 • Gençlik ve kadın örgütleri zayıftır, siyaset oluşumuna katılamamaktadır.
 • Partinin sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkisi zayıftır. Bu da toplumda oluşan dinamizmin partiye aktarılamamasına neden olmaktadır.
 • Mahalle bazında siyaset üretilemediği için toplumla sağlıklı bağlar kurulamamaktadır.
 • Parti içi eğitim çok yetersiz olduğundan istenen sonuç alınamamaktadır.
 • Parti örgütü – Belediye ilişkileri iyi kurulamadığı için, hakimiyet kurma anlayışı baskın olmakta, partiye zarar vermektedir.
 • Bir kampanya çerçevesinde örgütlülükler yaratılamamaktadır.
 • Parti içi katılım mekanizmaları ve kol/komisyon örgütlülükleri zayıftır. Çeşitlendirilememektedir.
 • Parti dışından transferlerin istisna olmaktan çıkması partinin niteliğini bozduğu gibi, üyelerde adalet ve fırsat eşitliği duygusunu da zedelemektedir. Bir sosyal demokrat parti için esas olan, üyelerin gençlik kollarından başlayarak partinin çeşitli kademelerinde görev alabilme ve yükselme hakkının inandırıcılığı kalmamaktadır.
 • Partinin söylem ve uygulamaları birbirini tutmamaktadır.

Öneriler

 • MYK, Parti Meclisi tarafından seçilmeli ve bir kurul olarak görev yapmalıdır.
 • Parti içi seçimler ve aday belirlemeleri en geniş katılımla ve çarşaf liste usulü ile yapılmalıdır.
 • Aday üyelik süreci yeniden ve 6 ay olarak konmalıdır.
 • Üyelerin parti içi temel eğitimi almaları ve aidat ödemeleri zorunlu hale getirilip, seçme ve seçilme hakkı ile ilişkilendirilmelidir.
 • Kontenjandan milletvekili adaylığı toplam %5 ile sınırlı olmalı, aynı kişi için sadece bir kez kullanılmalıdır.
 • Hem genel merkezi hem de yerel örgütlerin kendi periyodik bültenleriyle üyelerle iletişimi güçlendirmeleri sağlanmalıdır.
 • Sendika, meslek kuruluşu ve STK’larla sürekli ve sistematik ilişkiler kurulmalı, bunların parti kararlarına katılımı sağlanmalıdır.
 • Örgütlenme mahalle esasına göre yapılmalıdır.

________________________________________________

NOT: Bu rapor, 21.11.2015 tarihinde SODEV tarafından gerçekleştirilmiş olan “Sosyal Demokrasiyi İktidar Alternatifi Haline Getirmek” konulu atölye çalışmasında konuşulanlardan derlenmiştir. 

0 comments on “SODEV’DEN CHP RAPORU

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: