Yazar: Can Coşkun

POLİTİKA

CENK, CİHAT, ŞEHADET

Anayasa değişikliğinin nasıl
bir Türkiye yaratacağına ilişkin tartışmaların büyük bir kısmı, AKPM’nin
Türkiye hakkında verdiği takip kararı ve Türkiye-AB ilişkileri üzerine
odaklanırken, ben bütün bunlara başka bir pencereden katkı yapmak istiyorum.